top of page

תקנון אתר פסט אנד פאן

מידע תנאים כלליים ודמי ביטול

 

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן המהווה חלק בלתי נפרד מהזמנתך, ומהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות

בינך לבין פסט אנד פאן

   פרטי העסקה שנרכשה

 1. חבילת נופש הכוללת אירוח במלון דן פנורמה חיפה (2 לילות) על בסיס חצי פנסיון, סיור מודרך במוזיאון טיקוטין, הרצאות, סדנה ופסטיבל יפן

 2. המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ

 3. מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד

 4. קיום האירוע מותנה במספר מינימום של משתתפים אשר ייקבע ע"י פסט אנד פאן

 5. פסט אנד פאן שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי ביצוע ההזמנות באתר, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר באופן דינאמי ובכל עת, וזאת גם לאחר אישור ההזמנה באתר, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה

 6. אין כפל מבצעים בעת ביצוע הזמנות באתר

 

   תכנית הנופש

 1. תכנית הנופש המופיעה באתר פסט אנד פאן מתארת את האירועים הכלולים בנופש שהוזמן אך לא בהכרח את סדר השעות והימים, וייתכנו שינויים

 2. פסט אנד פאן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית האירועים

 3. המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בנופש, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בנופש שלא השתתף בו מבחירתו

 4. חבילות הנופש המוצעות ע"י פסט אנד פאן פתוחות להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל, אלא אם צוין במפורש אחרת

 5. ​ט.ל.ח התכנית ניתנת לשינוי עקב אילוצים בלתי צפויים

   בית המלון

 1. השהות במלון תחל בשעה 15:00 של יום ההגעה ותימשך עד השעה 17:00 ביום העזיבה. כניסה מוקדמת למלון ו/או יציאה מאוחרת ממנו כפופה לתוספת תשלום, אלא אם הדבר כלול בתכנית הנופש וצוין מפורשות

 2. במקרה של בקשה מיוחדת של האורח תדאג פסט אנד פאן להעביר את הבקשה למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לאורח בכתב כי בקשתו תקוים

 3. בהזמנת חדר לשלושה, קיימת אפשרות לקבלת מיטה שלישית שתוכנס לחדר זוגי, בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת

 4. בתי המלון מציעים לעיתים שירותים נוספים כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, הניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש בכל מתקן האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום.

 5. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. פסט אנד פאן לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא יהיה פעיל

 6. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לפסט אנד פאן כל אחריות למצבים אלה

 7. האחריות על תקינות המתקנים ו/או השירות במלון המוצע הינה באחריות המלון ו/או ספקי השירותים מטעמו

 8. פסט אנד פאן אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה עליו

 9. בנושא הזמנות המתבצעות עבור חדרים במלון, אין באפשרות פסט אנד פאן להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא ע"פ המצאי הקיים

 

   ביטול הזמנה ע"י הלקוח

לקוח המבקש לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת

הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות")

 • עד 35 ימי עבודה ממועד הנופש - 100 ₪

 • 15-35 ימי עבודה ממועד הנופש - 30% מהמחיר

 • 7-14 ימי עבודה ממועד הנופש - 60% מהמחיר

 • פחות מ-7 ימי עבודה ממועד הנופש - דמי ביטול מלאים

 

 1.  לקוח המבקש לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, רשאי לעשות כך, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות. בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00. סעיף 14ג(ג) וסעיף 14ג(ד). דמי הביטול שייגבו בגין הביטול במקרה זה, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל-על יעמדו על סך של 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם מכל אדם בהזמנה

 2. צרכן המוגדר עפ"י חוק הגנת הצרכן: "אדם עם מוגבלות", "עולה חדש" או "אזרח ותיק" רשאי לבטל את העסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות (סעיף 14ג1). בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00.

 3. הודעת ביטול, מכל סיבה שהיא (למעט נגיף הקורונה), תכנס לתוקף מרגע קבלתה בכתב במשרדי "פסט אנד פאן". על המזמין לוודא את הגעת בקשת הביטול עם משרדי פסט אנד פאן

 4. ביטול עקב קורונה: אורח שיציג אישור ממשרד הבריאות, לפיו הוא חולה בקורונה בתאריכי סוף השבוע, יקבל את מלוא כספו חזרה, למעט 100 ש"ח

 5. במידה והאירוע לא יתקיים, עקב הגבלות ממשלת ישראל על איסור קיום אירועים במדינה לאור נגיף הקורונה - יקבל הלקוח את מלוא כספו חזרה

 

   ביטול הזמנה על-ידי פסט אנד פאן

 

פסט אנד פאן תהא רשאית לבטל כל הזמנה שבוצעה, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:  

 1. במקרה בו חלה טעות טכנית ו/או טעות אנוש ו/או ליקוי כלשהו באתר ו/או באפליקציות מסוימות באתר ו/או מכל סיבה שפגמה בביצוע ההזמנה על פי תקנון זה ו/או יכולת המזמינה לעמוד בהוראות תקנון זה.

 2. במקרה בו לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר למפעילת האתר כי אין מקום פנוי או כי אין באפשרותה לקיים את ההזמנה מכל סיבה שהיא, תהא מפעילת האתר רשאית לבטל את ההזמנה ולהשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין ההזמנה ו/או לבטל כל חיוב החל על המשתמש בקשר עם ההזמנה, או לחילופין להציע למשתמש נופש חלופי שווה ערך לנופש שהוזמן על-ידו. אם המשתמש יבחר שלא להזמין את הנופש החלופי, אזי תבוטל ההזמנה ומפעילת האתר תשיב למשתמש כל סכום אשר שולם על-ידו בגין הזמנת השירות וכן תבטל כל חיוב של המשתמש בקשר עם ההזמנה.

 3. במקרה של כוח עליון, מגפות, פעולות מלחמה, איבה או טרור או עקב נסיבות אשר אינן מצויות בשליטת מפעילת האתר, המונעים ממפעילת האתר להפעיל את בתי המלון, כמכלול או מלון ספציפי.

 4. במקרה בו לא הוזמן הנופש ע"י כמות האורחים המינימלית שנקבעה לקיום הנופש ע"י פסט אנד פאן. במידה והעסקה לא תירכש ע"י המינימום הנדרש לקיום האירוע, תהא פסט אנד פאן זכאית לבטל את הנופש, בהתראה של 21 ימים מיום היציאה לנופש. במקרה זה, תחזיר פסט אנד פאן ללקוחות שרכשו את העסקה את מלוא כספם, עד מועד הנופש שתוכנן.

 5. בכל מקרה אחר המפורט בתקנון זה

 6. מימשה מפעילת האתר את זכותה כאמור בסעיף זה על כל תתי-סעיפיו, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בגין ביצוע ההזמנה, אבדן רווח, ביצוע הזמנה אצל צד ג' במחיר גבוה יותר וכיו"ב .

   אחריות

 1. חברת פסט אנד פאן פועלת כמתווכת בין המזמין לבין ספקי השירותים השונים, כגון: בתי מלון, מוסדות תרבות, חבילות מיוחדות וכדומה. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם.

 2. חברת פסט אנד פאן אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.

 3. פסט אנד פאן אינה אחראית לטעות שתעשה ע"י הרוכש בהקלדת פרטי ההזמנה

 4. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד 

 5. פסט אנד פאן מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. פסט אנד פאן מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור בדייקנות למזמין כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתה.

 6. פסט אנד פאן לא תישא בחבות בגין מעשים או מחדלים, ברשלנות או שלא ברשלנות, של בתי המלון, מוסדות התרבות וצדדים שלישיים אחרים שמהם רכשה את השירותים.

 7. כוח עליון: פסט אנד פאן לא תישא בחבות בגין כל אי ביצוע או עיכוב בביצוע, כתוצאה מנסיבות בלתי צפויות שמעבר לשליטתה ו/או שלא יכלה לחזות ולהיערך אליהן מראש לרבות כוח עליון, כוחות טבע, כשלים במערכת חשמל, תקשורת לווין או רשתות, גישה בלתי מורשית או גניבה, סכסוכי עבודה או שביתות כלליות. יוער כי בנסיבות אילו בכל מקרה לא הייתה יכולה "פסט אנד פאן" למנוע את ביטול האירוע ו/או אי מתן השירות.

 8. הזמנה המתבצעת באתר לאחד מהחבילות / האירועים המאורגנים ע"י פסט אנד פאן מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה

 

   הצהרת מזמין הנופש

 1. הנני מאשר/ת, כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק, ברשותי תעודת מתחסן / תעודת מחלים בתוקף והנני מאשר כי ידוע לי שהשתתפותי מותנית בקיום הנחיות אלו ובהצגת כל האישורים הנדרשים

 2. הזמנה המתבצעת באתר לאחת מהחבילות / האירועים המאורגנים ע"י פסט אנד פאן מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון זה

 3. עם ביצוע ההזמנה,  אני מאשר/ת שקראתי, הבנתי ואני מאשר/ת את פרטי ההתקנון ופרטי העסקה, לרבות דמי הביטול.

bottom of page