תקנון אתר פסט אנד פאן

מידע ותנאים כלליים 

 

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן המהווה חלק בלתי נפרד מהזמנתך

 פרטי האירוע שהוזמן

  • PURIM 2022- BIG IN JAPAN

  • מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד

  • הכניסה לאירוע הינה בהתאם להנחיות משרד הבריאות ביום האירוע

מדיניות ביטול עסקה

  • מדיניות ביטול עסקה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016

  • לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה בכתב בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע

  • לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש״ח - הנמוך מביניהם

  • לפי תיקון מס׳ 47 תשע״ו 2016, ביטול עסקה ע״י צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהוא מציג מסמך המעיד שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

 הצהרת מזמין ההרצאה

  • עם ביצוע ההזמנה,  אני מאשר/ת שקראתי, הבנתי ואני מאשר/ת את פרטי התקנון