תקנון אתר פסט אנד פאן

מידע ותנאים כלליים 

 

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן המהווה חלק בלתי נפרד מהזמנתך

   פרטי האירוע שהוזמן

  • הרצאה בנושא יפן

  • המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ

  • מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד

  • הכניסה לאירוע הינה עם תו ירוק I תעודת מחלים I בדיקת PCR תקפה ל-72 שעות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 

      הצהרת מזמין ההרצאה

  1. הנני מאשר/ת, כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק, ברשותי תעודת מתחסן / תעודת מחלים בתוקף והנני מאשר כי ידוע לי שהשתתפותי מותנית בקיום הנחיות אלו ובהצגת כל האישורים הנדרשים

  2. עם ביצוע ההזמנה,  אני מאשר/ת שקראתי, הבנתי ואני מאשר/ת את פרטי ההתקנון