תקנון אתר פסט אנד פאן

מידע ותנאים כלליים 

 

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן המהווה חלק בלתי נפרד מהזמנתך

 פרטי האירוע שהוזמן

  • אירוע מסדרת WINTER JAPANESE STYLE EVENTS  (ערב חג מולד I ערב השנה החדשה I מגוון הרצאות)

  • כל האירועים כוללים הרצאה מרכזית, טעימות יפניות כמפורט בפרסום ואפשרות להצטלם בעמדת צילום עם נופי יפן הקסומים בביגוד יפני אותנטי

  • עמדת הצילום תמוקם בכניסה לבר ברחבה הסמוכה

  • הביגוד היפני והאקססוריז למשך האירוע בלבד

  • מכירת הכרטיסים תבוצע ON-LINE בלבד

  • מספר המקומות מוגבל - הזמנה על בסיס מקום פנוי

מדיניות ביטול עסקה

  • מדיניות ביטול עסקה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016

  • לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה בכתב בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע

  • לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש״ח - הנמוך מביניהם

  • לפי תיקון מס׳ 47 תשע״ו 2016, ביטול עסקה ע״י צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהוא מציג מסמך המעיד שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

 הצהרת מזמין ההרצאה

עם ביצוע ההזמנה,  אני מאשר/ת שקראתי, הבנתי ואני מאשר/ת את פרטי התקנון